Quote by Wanda Melcer : “— Nauka musi być niezależna”

— Nauka musi być niezależna od chwilowych koncepcji politycznych i przemijających prądów społecznych — mówił dalej doktor Mac Dane — badania naukowe muszą niejako iść za swoim własnym prądem, muszą w harmonijny sposób wywodzić się jedne z drugich, nauka musi być całkowicie wolna. – Wanda Melcer