Categories

Author:Timothy Leary
Topics:Quotes about Education

Quote by Timothy Leary : “Öğretmenler soyut kavramlar icat etmeye”

Öğretmenler, soyut kavramlar icat etmeye ve yaratmaya hazır olan “düşünen” sınıfın genç üyeleri ile sık sık sorun yaşarlar. Bu sınıfın yalnızca mevcut sembol tekniklerine maruz kalması yeterlidir. Sembolleri gerçekten anlamaya hazırdırlar böylece onları geliştirebilirler. – Timothy Leary