Categories

Author:Tamara Kučan
Topics:Knowledge Quotes

Quote by Tamara Kučan : “Kompjutersko doba i internet omogućili”

Kompjutersko doba i internet omogućili su ti da brzo i lako dođeš do informacija, ne i do znanja. Nisu sve informacije istine, ali svaka istina treba da postane informacija. Internet ti pomaže da glasno izgovoriš istinu, ali i da izmisliš laži u koje želiš da veruješ. Internet je dobra škola za radoznalog đaka. Internet je ludnica sa neograničenim brojem mesta za dijagnoze za koje nisi ni slutio da postoje. Na internetu možeš biti bilo ko, bilo kada i bilo gde. Na internetu se ostavruju snovi. Internet… Pomoći će ti da prespavaš život, verujući da si budan. Nisi. Nažalost, nisi. – Tamara Kučan