Quote by Tamara Kučan : “Kompjutersko doba i internet omogućili”

Kompjutersko doba i internet omogućili su ti da brzo i lako dođeš do informacija, ne i do znanja. Nisu sve informacije istine, ali svaka istina treba da postane informacija. Internet ti pomaže da glasno izgovoriš istinu, ali i da izmisliš laži u koje želiš da veruješ. Internet je dobra škola za radoznalog đaka. Internet je […]