Categories

Author:Shekhar Srivastava
Topics:Motivational Quotes

Quote by Shekhar Srivastava : “To pay gratitude sign of”

To pay gratitude, sign of generosity. – Shekhar Srivastava