Quote by Rexhai Surroi : “Përsëritja asht nana e dijes”

Përsëritja asht nana e dijes. – Rexhai Surroi