Categories

Author:Peter Selg
Topics:Quotes about Education

Quote by Peter Selg : “Od nejranějšího dětství jsou děti”

Od nejranějšího dětství jsou děti uváděny do světa konzumního trhu a je očekáváno, že se svým dětským vozíkem budou mít v supermarketech maximální konzumní radost. – Peter Selg