Quote by Peter Selg : “Od nejranějšího dětství jsou děti”

Od nejranějšího dětství jsou děti uváděny do světa konzumního trhu a je očekáváno, že se svým dětským vozíkem budou mít v supermarketech maximální konzumní radost. – Peter Selg

Quote by Peter Selg : “Waldorfská škola neslouží státu ani”

Waldorfská škola neslouží státu ani ekonomice, slouží budoucímu člověku, aby byl otevřený budoucnosti a měl k ní vztah. – Peter Selg