Quote by Mohammad Natsir : “Suatu Bangsa Tidak Akan Maju”

Suatu Bangsa Tidak Akan Maju Sebelum Ada Diantara Bangsa itu Segologan Guru yang Suka Berkorban Untuk Keperluan Bangsanya. – Mohammad Natsir