Quote by Leena Krohn : “Se tieto mikä kerran on”

Se tieto mikä kerran on kerätty, jää pesän yhteiseksi onneksi kuin hunaja kennoihin. Eikö se riitä ihmiselle? – Leena Krohn