Quote by Jan Guillou : “Svenska Dagbladet var inte bara”

Svenska Dagbladet var inte bara en ursinnigt antisovjetisk publikation, det var också den tidning den svenska motparten använde mest för att kanalisera sin aktivism; alla dessa ständiga bevislösa historier om Sovjetunionens militära aktiviteter runt Sveriges kust. – Jan Guillou