Categories

Author:Jan Amos Komenský
Topics:Quotes about Education

Quote by Jan Amos Komenský : “Hľadajme spôsob aby učitelia menej”

Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili. – Jan Amos Komenský