Categories

Author:Els Beerten
Topics:Motivational Quotes

Quote by Els Beerten : “Als je iets wil en”

Als je iets wil, en wel zo graag dat je er alles voor over hebt, maar dan ook echt alles: kan het dan eigenlijk mislukken? Was elke poging die je ondernam niet al een overwinning? Ik zal het hier halen vandaag. Ik kan niet anders. Misschien was het leven niet meer dan proberen. – Els Beerten