Categories

Author:Carl Sagan
Topics:Quotes about Science

Quote by Carl Sagan : “Göz önünde tutmak anlamındaki İngilizce”

Göz önünde tutmak’ anlamındaki İngilizce ‘consider’ sözcüğünün köken anlamı şudur: ‘Gezegene bakarak konuşmak.’ Gezegenlere bakarak konuşmaksa oldukça ciddi bir işti. – Carl Sagan