Categories

Author:Carl Sagan
Topics:Quotes about Science

Quote by Carl Sagan : “Çok bilmek çok zeki olmakla”

Çok bilmek, çok zeki olmakla eş değer değildir. Akıl yalnızca bilgi demek değildir, aynı zamanda yargıdır da. Başka bir deyişle, bilgiler arasında bağlantı kurup bunları kullanmaktır. – Carl Sagan