Categories

Author:National Academy Of Sciences
Topics:

Quote by Carl Sagan : “Çağımızın üçüncü dünya sorunlarından en”

Çağımızın üçüncü dünya sorunlarından en önemlisi, okumuş sınıfların zengin çocukları olması, bunların da statükonun sürüp gitmesinden çıkarları bulunması ve kol işçiliğine yatkın olmadıktan başka, alışılmış bilgi sınırlarını aşmak için meydan okumaya kalkışmamalarıdır. Bilimin kök salması çok yavaş gerçekleşiyor. – Carl Sagan