Quote by C. Wright Mills : “Nie można zrozumieć ani życia”

Nie można zrozumieć ani życia jednostki, ani życia społeczeństwa, nie odnosząc jednego do drugiego. – C. Wright Mills