Categories

Author:National Academy Of Sciences
Topics:

Quote by Bùi Văn Nam Sơn : “Không nên phân biệt kiểu”

Không nên phân biệt kiểu… nhị nguyên một bên là khoa học tự nhiên và bên kia là khoa học nhân văn (triết học), một bên là khoa học thường nghiệm và bên kia là khoa học không thường nghiệm! Ta chỉ có một thế giới và một cây đại thụ của tri thức mà thôi! – Bùi Văn Nam Sơn