Categories

Author:Bob Ong
Topics:Knowledge Quotes

Quote by Bob Ong : “Turuan mo ang mga taong”

Turuan mo ang mga taong mag-isip. Tulungan mo ang kapwa mong maging maalam. Dahil ang matalino, kung hindi magbabahagi ng kaalaman, ay wala ring pinagkaiba sa bobo. – Bob Ong