Categories

Author:C.S. Lewis; Inspirational Christian Library
Topics:

Quote by bob ong : “Kung matatakot kang harapin ang”

Kung matatakot kang harapin ang totoo at sabihin ang talagang nararamdaman mo dahil baka masaktan ka, isa lang ibig sabihin noon: ipinagkait mo na sa sarili mo ang pagiging masaya at kinarir mo ang magpakatanga. – bob ong