Categories

Author:Alexander Rinnooy Kan
Topics:Knowledge Quotes

Quote by Alexander Rinnooy Kan : “Kennis is de enige grondstof”

Kennis is de enige grondstof die toeneemt bij uitputtend gebruik. – Alexander Rinnooy Kan