Categories

Author:Бодоо Догсом
Topics:Quotes about Education

Quote by Бодоо Догсом : “Үйл үйлдэх үхэж одох эрхлэн”

Үйл үйлдэх, үхэж одох, эрхлэн наадах тэргүүтэндҮдшийн бүрий, үүрийн харанхуйг үл цээрлэхчлэнҮтэлж доройтсон, өчнөөн нялх алинд чҮсэг эрдэм сурахыг хичээх нь нэгэн адил хэрэгтэй – Бодоо Догсом